Skip to main content

Daikin filozofie

10 hlavních zásad Filozofie skupiny DAIKIN

1. Vytvářet nové hodnoty dle očekávání budoucích potřeb zákazníků.

2. Přispívat společnosti prvotřídními světovými technologiemi.

3. Realizovat budoucí sny pomocí maximalizace korporátních hodnot.

4. Myslet a jednat globálně.

5. Být flexibilní a dynamickou skupinou.

6. Být společností, která se chová šetrně k životnímu prostředí.

7. Konat se sociálním smýšlením a mít důvěru společnosti.

8. Hrdost a nadšení každého zaměstnance je hnací silou naší skupiny.

9. Být celosvětově vnímaná společnost s dynamickým systémem řízení.

10. Atmosféra svobody, smělosti a „best practice“ je naší cestou.

Snaha být skupinou, která se neustále vyvíjí

Daikin management zformuloval jasnou Filozofii skupiny, aby vyjádřil základní postoj, který každý ve skupině DAIKIN může sdílet. Důkladné porozumění těchto zásad všemi zaměstnanci skupiny DAIKIN  je aktivně podporováno. 
Porozumění těchto zásad pomáhá zaměstnancům být hrdý na to, že pracují pro tuto organizaci a v budování důvěryhodných vztahů se svými kolegy, zákazníky, dodavateli a akcionáři po celém světě. 
Filozofie skupiny DAIKIN umožňuje každému ve skupině vytvářet inovativní nápady a  návrhy, činit zodpovědná rozhodnutí a flexibilně jednat ve své pracovní činnosti.

bg-image

Klíčové hodnoty DAIKIN Group Europe

  • Absolutní důvěryhodnost – závazek budovat vztahy založené na důvěře a otevřenosti k zákazníkům, kolegům, obchodním partnerům a komunitě
  • Podnikový management – závazek budovat společnost skrze podporující a odměňující iniciativu a dokonalost všech zaměstnanců
  • Harmonické PR – závazek k pracovišti, ve kterém všichni pracují společně s oddaností plnit cíle a výzvy společnosti Daikin

Odpovědnost firmy vůči společnosti

Jako součást celosvětové skupiny DAIKIN, evropský DAIKIN usiluje o to, stát se lídrem světové úrovně v každém aspektu svého obchodování. Korporátní společenská zodpovědnost není v DAIKINu pouze dobře míněnou iniciativou. Tato zodpovědnost je zakódována ve firemní DNA a utváří korporátní kulturu. Klíčové hodnoty, kolektivní filozofie a příručka korporátní etiky se zaměřuje na to, jak si Daikin přeje dělat obchod a přijímá odpovědnost za sebe i ostatní.

 

FIREMNÍ ETIKA SPOLEČNOSTI DAIKIN EUROPE GROUP

Firemní etika vyjadřuje základní hodnoty společnosti Daikin a představuje rámec pro rozhodování jejích pracovníků. Každý člen a zaměstnanec společnosti Daikin Europe Group je osobně odpovědný za dodržování vysokých etických a právních standardů a norem chování, a to s ohledem na jejich literu i ducha a bez ohledu na to, zda jsou jejich požadavky vyžadovány zákonem, či nikoli.

 

12 základních prvků firemní etiky společnosti Daikin

1. Dodržování zákonných předpisů

2. Poskytování bezpečných, vysoce kvalitních produktů a služeb s ohledem na předpokládané budoucí potřeby koncových uživatelů

3. Vykonávání obchodní činnosti a podnikání s dodržováním principů korektně vedeného konkurenčního soutěžení

4. Obstarávání zásob, materiálu a služeb fér způsobem a udržování přátelských, a přesto náročných a soutěživých vztahů s dodavateli

5. Respektování práv souvisejících s duševním vlastnictvím a udržování chráněných informací v tajnosti

6. Včasné a přiměřené sdělování firemních informací

7. Přispívání k chodu společnosti, která se snaží zanechávat minimální ekologickou stopu a negativní dopad na životní prostředí

8. Zajišťování bezpečnosti při všech činnostech

9. Kultivace dynamického prostředí na pracovišti, které v každém zaměstnanci podporuje hrdost a zápal pro společnou věc

10. Ochrana podnikového majetku

11. Zachovávání uměřenosti ohledně zábavy a výměny darů

12. Zachovávání pevného a nesmlouvavého postoje vůči jakémukoli nelegálnímu, asociálnímu a neetickému jednání

Nahlášení porušení uvedených zásad

Děkujeme vám za zájem o etický program a dodržování norem jednání společnosti Daikin Europe. Vaše poznatky a připomínky jsou velmi důležité. Uděláme, co bude v našich silách, abychom odpověděli na všechny dotazy či podněty co nejdříve. Všemi silami se zasazujeme o vytvoření otevřeného a spravedlivého prostředí, v němž mají všechny zaangažované osoby oprávnění vznášet své dotazy, připomínky a tematizovat své obavy či znepokojení nad potenciálním porušením našich podnikových zásad.

Erik Claes

vedoucí oddělení interního auditu

Daikin Europe N.V.

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?