Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s belgickým zákonem o ochraně osobních údajů z 08.12.1992 a jeho prováděcími předpisy vám sdělujeme následující informace.

Osobní údaje, které zadáte na těchto webových stránkách, bude jako správce dat zpracovávat společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. se sídlem Švédské valy 1227/2, 627 00 Brno-Černovice, IČO: 27190455, DIČ: CZ27190455 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 51763.

Osobní data, která jsme od vás obdrželi v souvislosti s žádostí o další informace, bude spravovat právnická osoba Daikin ve vaší zemi a bude s nimi nakládat níže uvedeným způsobem.

Podáte-li žádost v souvislosti se zaměstnáním, bude vaše osobní data spravovat právnická osoba Daikin, k níž se vaše žádost vztahuje, a bude s nimi nakládat níže uvedeným způsobem.

Jaké informace od vás požadujeme a za jakým účelem?

Používání našich webových stránek

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme do vašeho počítače přenést určité informace ve formě tzv. souborů „cookie“, které nám při vaší další návštěvě umožní rozpoznat konkrétně vás. Soubory cookie nám mohou pomáhat mnoha způsoby. Umožňují nám například upravovat webové stránky tak, aby lépe vyhovovaly vašim potřebám, nebo uložit vaše heslo, abyste je nemuseli pokaždé zadávat znovu.

Další informace o účelech, k jakým používáme soubory cookie, a o možnostech nastavení toho, které soubory cookie můžeme přenášet a načítat, najdete v Oznámení o používání souborů cookie.

Nahlášení porušení uvedených zásad

Pokud máte dotazy, obavy nebo chcete nahlásit potenciální porušení našich podnikových zásad, budou tyto informace přesměrovány přímo na oddělení interního auditu společnosti Daikin Europe N.V. Abychom je mohli odpovídajícím způsobem vyhodnotit a poskytnout vám odpověď, musíte uvést své jméno a příjmení, zemi a e-mailovou adresu. Pokud budou tyto údaje chybět, váš požadavek nebude přijat ke zpracování.

Potenciální porušení podnikových zásad nahlaste pomocí tohoto formuláře.

V souvislosti se zaměstnáním

Podáte-li žádost o zaměstnání na některé z aktuálně uvolněných pozic nebo v rámci našeho aktuálního náborového programu nebo pokud podáte žádost o zaměstnání z vlastní iniciativy, budeme požadovat vaše jméno a kontaktní údaje, abychom se na vás mohli přímo obrátit a vaši žádost prodiskutovat (pokud to bude třeba).

Ucházíte-li se o volnou pozici, bude velmi pravděpodobně k žádosti vyžadováno přiložení životopisu, na jehož základě bude vedení společnosti Daikin moci posoudit, zda vaše vzdělání, profesní kvalifikace a zkušenosti jsou pro tuto pozici vhodné.

Žádosti o další informace

Pokud se na nás obrátíte žádostí o informace, budeme od vás požadovat uvedení jména a kontaktních údajů. Kromě toho můžete uvést další specifické informace související s žádostí. Všechny tyto údaje jsou potřeba k tomu, abychom mohli určit, kteří naši zaměstnanci nebo distributoři dokážou vaši žádost nejlépe zpracovat, a abychom vás mohli kontaktovat s potřebnými informacemi nebo radou.

Budou tyto údaje sdělovány třetím stranám?

Používání našich webových stránek

  • Společnost Daikin Europe N.V. může poskytovat anonymní údaje shromážděné analytickými soubory cookie první strany (v případě Google Analytics) pobočkám, distributorům nebo dalším třetím stranám s cílem dalšího vylepšování našich webových stránek a jejich uživatelského komfortu.

Nahlášení porušení uvedených zásad

  • Třetím stranám nebudou sdělovány žádné vaše osobní údaje ani důvěrné informace.
  • Společnost Daikin Europe N.V. může přeposlat vaše osobní údaje nebo důvěrné informace relevantní pobočce, pokud je to po řádném vyhodnocení seznáno jako nutné k poskytnutí adekvátní odpovědi.

Potenciální porušení podnikových zásad nahlaste pomocí tohoto formuláře.

V souvislosti se zaměstnáním

  • Vaše osobní údaje mohou být předány třetím stranám určeným právnickou osobou Daikin, které budou mít na starosti další zpracování vaší přihlášky (například správu databáze uchazečů nebo další vyhodnocování).

Žádosti o další informace

  • Vzhledem k tomu, že Daikin podniká na globální nadnárodní úrovni, může společnost Daikin Indutries Czech Republic předat údaje, které jste jí poskytli, z důvodu řádného zpracování také některému z distributorů nebo společnosti ze skupiny Daikin se sídlem mimo Evropskou unii, což zahrnuje i země, které nenabízejí adekvátní úroveň ochrany, jako například USA. Při takových předáních vyvineme na ochranu vašich osobních dat veškeré možné úsilí.

Další informace

Ke svým osobním údajům máte kdykoli přístup a můžete je upravit (aktualizovat, změnit nebo omezit) jednoduše tak, že odešlete žádost na adresu:

Pošleme vám zpět všechny osobní údaje, které jsme v souvislosti s vámi shromáždili. Vy je můžete aktualizovat nebo změnit a poté nám je pošlete zpátky. Dále můžete kdykoli prostřednictvím prosté a bezplatné žádosti vyjádřit námitky ohledně budoucího zpracování osobních údajů, které s vámi souvisejí, pro účely přímého marketingu – k tomu stačí odeslat žádost na některou z výše uvedených e-mailových adres.

Chcete-li získat další informace nebo máte další dotazy ohledně zásad ochrany osobních údajů společnosti Daikin, nad rámec výše uvedeného, kontaktujte nás (pracovníky našeho právního oddělení) některým z následujících způsobů:

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?