Skip to main content

Politika integrovaného systému

Systém řízení kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. je založena na principu „Zákazník na prvním místě.“ Našim cílem je poskytovat zákazníkem požadované vysoce kvalitní výrobky. Zároveň děláme vše pro to, abychom získali od zákazníků vysokou důvěru a naplňovali společenskou odpovědnost. Neustále zvyšujeme efektivnost systémů kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Bereme v úvahu relevantní interní a externí aspekty. Rovněž dbáme na plnění závazných povinností a požadavků zainteresovaných stran týkajících se vztahů uvnitř a vně organizace. Komunikujeme s těmito stranami a aktivně se podílíme na vytváření, zachovávání a zvyšování úrovně spolupráce s nimi. Integrovaný systém řízení (EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018) je implementován v celém rozsahu. Návrh a vývoj není aplikován, protože je zajišťován v rámci skupiny DAIKIN. Naše společnost však aktivně přispívá k realizaci těchto procesů. Hranice systému se týkají celé organizace o rozloze 127 000 m2, všech jejích pracovišť a procesů. Výsledkem těchto procesů jsou námi poskytované produkty a služby. Společnost Daikin Device Czech Republic s. r. o. vyrábí pouze části výrobků, z toho důvodu námi není životní cyklus výrobků posuzován.

Hideki Hara - prezident Daikin Device Czech Republic s.r.o.

 

Politiky / Policies  

Certifikáty / Certificates

 

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?