Skip to main content

Kvalita

Daikin svým zákazníkům nabízí kvalitní produkty a služby, a proto hraje oddělení kontroly a kvality ve společnosti důležitou roli. Je nezbytné věnovat výjimečnou pozornost užití materiálů vysoké kvality a kontrolovat produkty v QC procedurách, aby se zajistilo, že vyráběné výrobky podléhají nastavenému systému kritérií kvality. Procedury kontroly kvality jsou prováděny při každém kroku výroby, na každé výrobní lince, aby se důsledně zajistila vysoká kvalita výrobků, spolehlivost a zákaznická spokojenost. Všichni zaměstnanci, kteří se na práci podílí, jsou vysoce kvalifikovaní a experti v oblasti své specializace.

Materiály pro výrobu jsou kontrolovány:

  • Kontrolou měření – přesným měřením
  • Zátěžovými testy

Finální výrobky jsou kontrolovány:

  • Kalorimetrem
  • Testem trvanlivosti
  • Tlakovým testem
  • Testem solným sprejem
  • Váhovým testem
  • Zkušebním testem
  • Vizuální kontrolou

Testy kontroly kvality jsou schopné odhalit mnoho nepředvídatelných slabin ve výrobcích. Z tohoto důvodu jsou výsledky využity pro zlepšení v inženýrských a výrobních procesech.

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?