Skip to main content

Životní prostředí

VYTVÁŘÍME FUNKČNÍ SYSTÉM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÝ NEUSTÁLE ZLEPŠUJEME

Sakura

V DAIKINu plně rozumí potřebám ochrany životního prostředí. Současně usilujeme o minimalizaci jakýchkoli potenciálních negativních dopadů na životní prostředí, které vyplývají z našich aktivit, a proto se ochrana životního prostředí stává součástí našeho managementu. Environmentální strategie DAIKINu jsou založeny na principech udržitelného vývoje a odpovědnosti vůči budoucím generacím. DAIKIN se řídí českými zákony ochrany životního prostředí a evropskými právními normami, které považuje za svůj trvalý závazek.

Prevence, jako základ ekologické politiky, je reprezentována tvorbou systémových podmínek pro bezpečné a spolehlivé operace. DAIKIN neustále přezkoumává své dopady na životní prostředí a nastavuje trvalé zlepšení v této oblasti. Při uvádění nových technologií a technických opatření se DAIKIN zaměřuje na techniky, které jsou ekonomicky akceptovatelné, bezpečné a přátelské k životnímu prostředí. Současně DAIKIN vzdělává své zaměstnance tak, aby zvýšil jejich povědomí a znalosti potřebné pro ochranu životního prostředí.

Při výběru dodavatelů a obchodních partnerů věnujeme zvýšenou pozornost jejich přístupu k ochraně životního prostředí a formou Zeleného nakupování posuzujeme jejich postoje. Stejně tak DAIKIN poskytuje zprávy o svém chování k životnímu prostředí svým zákazníkům. Každý rok si DAIKIN stanovuje cíle pro zlepšení životního prostředí, které jsou implementovány v takzvaných programech. Splnění cílů je jednou za rok zhodnoceno a výsledky jsou použity pro aktualizaci politiky životního prostředí a objevuje možnosti pro další zlepšení.

Každý rok se koná Environmentální a Bezpečnostní konference Evropských poboček Daikin. Jedná se o setkání, kde jednotlivé závody deklarují, jakým způsobem naplňují ekologickou misi Daikin (snižování spotřeby energií a vody, snižování uhlíkové stopy, spolupráce s ekologickou veřejností apod.) a jakým způsobem vylepšují svůj způsob ochrany zdraví zaměstnanců. Jedním z nástrojů kontroly těchto opatření je interní audit Green Heart Factory. Brněnský Daikin se může pochlubit, že získal během tohoto hodnocení stříbrnou medaili. Stejná věc se podařila jen dalším čtyřem evropským pobočkám z celkového počtu 22, proto si této medaile patřičně vážíme.

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?